Rådgivning​

Målsætning:

Tegnestuen ser det som sin opgave at få arkitektur og formgivning, konstruktion og økonomi til at hænge sammen, fra helhed til detalje - det optimale projekt indenfor de afstukne rammer. 

Det er tegnestuens pligt i opgaveforløbet, at rådgive bygherren, med sortering og supplering af ideer og udarbejde et koncept, der fastholder projektet fra skitse til aflevering.

Arkitekten er bygherrens uafhængige tillidsmand og rådgiver. Arkitekten er særligt uddannet til at varetage de menneskelige, de æstetiske og de funktionelle aspekter i planlægning og byggeri, sammen med de tekniske, de økonomiske og de tidsmæssige forhold.

Organisering:

Arkitektkontoret har gennem tidligere arbejder etableret et effektivt fagligt netværk blandt andre tekniske rådgivere som ingeniør, bygningssagkyndig og landinspektør.

Arkitektkontoret tilbyder bred faglig viden. Stort engagement uanset projektstørrelse. Kort beslutningsproces og direkte kontakt mellem bygherre og projekterende. Projektering foretages digitalt med 3D tegneprogram med samtidig rumlig model. Programmet giver mulighed for virtuel bygningsmodel, med fri bevægelse i projektet.​​

Arkitektkontoret 96

CVR: 19152472

Ørstedsgade 39
6400 Sønderborg


​Tlf.: 27 12 15 35

gert@ak96.dk

Gert Fælling i Sønderborg, Syddanmark, DK på Houzz