​​Byggesagens forløb kan være som nedenstående - inddelt i fem faser:

1. ​Skitseforslag:

Forslag udarbejdes på baggrund af bygherrens ide og ønsker, suppleret og sorteret i samarbejde med arkitekten. Løse skitser, digital model eller håndtegninger, som viser størrelse, form og møblering.

Overslagspris (bygningsdele eller m2 – priser)     

2. ​Forprojekt:

Skitseforslaget bearbejdes og rettes til i henhold til bygherrens ønsker for størrelser, materialer, installationer mm.

Forprojektet fastlægger forhold vedrørende lovgivning og økonomi.

Tegninger som viser størrelse, form og bygningsdele.

Kalkulation / Byggeregnskab.

3. Hovedprojekt:

Forprojektet bearbejdes i alle formmæssige og tekniske helheder til hovedprojekt og detaljer. Fornøden ingeniørbistand indhentes.

Nøjagtige tegninger udarbejdes: planer, snit, facader og detaljer.

4. Udbudsmateriale:

Hovedprojektet suppleres med udbudsbeskrivelse, betingelser for arbejdets udførelse og tilbudslister. Byggetilladelse indhentes. Indhentning af tilbud og indgåelse af aftaler med håndværkere.

5. Under byggeriet:

Arkitekten bistår med byggestyring og tidsplaner.

Tilsyn med arbejdets korrekte udførelse.

Afleveringsforretning når arbejdet er færdigt.

Byggeregnskab.​

Honorar:

​Arkitekten honoreres for hver enkelt fase i henhold til rådgiveraftale – bygherren kan afbryde samarbejdet ved afslutning af hver enkelt fase.

Skitseforslaget aftales som fast beløb. Øvrige faser kan honoreres som procentsats af håndværkerudgifterne fordelt under de enkelte faser.

Første besøg hos Jer eller på tegnestuen er omkostningsfrit.

Forholdet mellem bygherre og rådgiver reguleres efter ABR 89 – Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand. Arkitektkontoret er forsikret hos Tryg prof.-ansvar.​

Arkitektkontoret 96

CVR: 19152472

Ørstedsgade 39
6400 Sønderborg


​Tlf.: 27 12 15 35

gert@ak96.dk

Gert Fælling i Sønderborg, Syddanmark, DK på Houzz